Privacybeleid

Hieronder vindt u informatie mbt de wet AVG en hoe stichting Gevangenenzorg Albanie omgaat met uw persoonlijke gegevens. St. Gevangenenzorg Albanië registreert de volgende gegevens van haar donateurs en ontvangers van nieuwsbrieven:
  1. Naam
  2. Email adres, ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven, ongeveer 10 maal per jaar
  3. Adres (voor zover bekend)
  4. Bankrekeningnummer en donatiebedrag (indien van toepassing)
Uw gegevens worden nooit met externe organisaties gedeeld behalve op verzoek van de wettelijk geautoriseerde organisaties zoals de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomende gevallen zal daar melding van worden gemaakt. Bovenstaande impliceert dat st. Gevangenenzorg Albanie geen aanvullende verplichtingen heeft mbt de AVG wet en regelgeving. Vanzelfsprekend kunt u een beroep doen op uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Als we uw gegevens verwijderen zullen we ook geen nieuwsbrieven meer toezenden. U kunt daarvoor contact opnemen met Dick Jaspers Focks als functionaris voor de gegevensbescherming bij de stichting: gza.penningmeester@shkbsh.com