Help ons het gevangenis ziekenhuis te verbeteren!

Jullie hebben misschien eerder gelezen over het gevangenis ziekenhuis. Alles is mis en wij kunnen er wat aan doen. Eind mei gaan we echt aan de slag!

Vocht in de muren

Voorbereidingen worden getroffen in Nederland, vergunningen om in de gevangenis te werken moeten geregeld, er zijn hoog-laag bedden aangekomen en er worden nog veel meer spullen verzameld die straks naar Albanie komen.
En jij kunt ook meehelpen!

Waterleidingen, douches, electra, muren, wc’s, bedden – heel veel gaat aangepakt worden. De situatie voor met name de psychiatrische zieke gevangenen is onmenselijk, en de overheid heeft geen idee hoe dit aan te pakken.
Met vereende krachten geven we een stevige, positieve impuls voor een mens-waardige behandeling van zieke gevangenen.
Nu worden ze vaak nog zieker van opname in het gevangenis ziekenhuis, en dat willen we stoppen.

Tegelijkertijd zijn we nu ook bezig om een kapelaan aan te stellen voor deze groep mensen. Hoe ziek iemand ook is, wat iemand ook heeft gedaan, iedereen heeft het recht om Jezus liefde te leren kennen.

We zijn blij met alle hulp die al is toegezegd, alle hulp die nog gaat komen.

Maar jij kunt ons ook nog helpen, met een financiële bijdrage. Veel moet nog geregeld, vervoer is niet gratis, en we willen ook de gevangenen niet vergeten als ze van hot naar haar worden verplaatst.

Als je klikt op deze link kom je bij onze doneer-pagina en kun je kiezen voor  “Gevangenis Ziekenhuis – spoed”

Jezus zegt dat wat je voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.
Dank!

Meer nieuws