Nieuwsbrief 50 – December 2019

Op ’t randje van 2019 is deze nieuwsbrief verstuurd over ons werk in Albanië.
Er is veel gebeurd, en we zouden bijna kunnen zeggen dat ’t een goed jaar is geweest, als de aardbeving er niet verwoestend doorheen was geraasd.
In de brief staat daarom niet veel over onszelf, maar het is ons goed gegaan. Alles goed met onze familie, een kleinzoon erbij, we zijn gezond en heel bijzonder vereerd met de brede steun voor ons beider werk.
Veel Heil en Zegen voor t nieuwe jaar.
Nieuwsbrief 50 Wilma
Huizen volledig verwoest

Meer nieuws