Waarvoor wij geroepen zijn..

Met ontzetting heb ik vanavond het Albanese nieuws gevolgd – zondagavond, politiek. De minister president gebruikt de meest schunnige en grove benamingen voor de leiders en leden van de oppositie. En ook de oppositie laat zich horen van hun slechtste kant. “Dief, leugenaar, kleine ettertjes, minderwaardige onvolgroeide kloon”- dit zijn zomaar een aantal gebruikte termen van de vertegenwoordigers van het land.

Ik schrik soms van de helderheid waarmee de bijbel dit soort gedrag afkeurt:
‘Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zégen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent,’ (1Pet.3:9). ‘Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen’.( Efe.4:29)
En wat te denken als Jezus het belang van onze daden in het hier en nu uitlegt aan de mensen om hem heen: ‘Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.’ (Mat.12:36)

Dit land heeft nog een lange weg te gaan. Eind oktober zijn er ineens 8 (acht!) gevangenis directeuren uit hun ambt gezet en gearresteerd vanwege illegale praktijken. Even daarna is een Hoge Rechter – Raadsheer gearresteerd voor corruptie, nadat er het hele jaar door al leden van justitie zijn opgepakt of afgezet vanwege fraude en corruptie.
Helaas blijken de nieuw aangestelde ambtenaren vaak net zo gevoelig voor oneerlijke praktijken als de mensen voor wie zij in de plaats zijn gekomen.
Ook hierover spreekt de bijbel klare taal – wee degene die hongerigen niet te eten geeft, dorstigen niet te drinken geeft, geen recht doet aan benadeelden, steelt van de minsten,  en zo voort.
In Micha 8 wordt waarschijnlijk de meest bekende oproep gedaan hoe dan wèl te leven: ‘Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt:
niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.’

Het is niet eenvoudig om van het Albanese volk te verwachten dat zij zich allemaal aan de regels houden, als zoveel van hun leiders en gezagsdragers zich keer op keer van hun slechtste kant laten zien. Het is zelfs een belangrijk argument van veel Albanese asielzoekers om hun geluk buiten hun corrupte vaderland te zoeken.
Ons werk is om relaties aan gaan, met gevangenen, hun families en met vrijwilligers uit de samenleving. Onze opdracht is om een ander geluid te laten horen, ander gedrag voor te leven en te wijzen op de bron van ons anderszijn. Ik ben blij dat we dit kunnen doen met ondersteuning van zoveel vrienden en partners – dat maakt ons werk beter zichtbaar en dat geeft onze boodschap meer impact.

Keuzes tussen goed en slecht lijken in de Albanese samenleving zoveel eenvoudiger dan in bijvoorbeeld de Nederlandse samenleving. En toch krijgen we allemaal te maken met die keuzes, helder of niet. Iedereen herkent de momenten dat ‘ons geweten spreekt’, of dat ‘de gelegenheid zich opeens voordoet..’
Generaliserend lijkt de Albanese samenleving egoïsme als focus te hebben, en zou de Nederlandse samenleving misschien onverschilligheid kunnen worden verweten. Ga je daarin mee, of niet.
Ik heb de verwachting dat het steeds lastiger zal worden om te kiezen voor dat wat God van ons vraagt, of wat ons geweten ons zegt. En door wie of door Wie laten we ons geweten vormen.
Ik lees graag in het oude testament van de bijbel. Ik herken er een God in die zich uitspreekt wat Hij van waarde vindt, en aan de andere kant wat Hij beslist niet kan uitstaan. Uiteindelijk zal God  daarover het laatste woord hebben. En tot die tijd geldt onder meer de tekst, waarvoor wij dan wel geroepen zijn:
‘Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zégen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent.’ De tekst is eigenlijk nòg mooier als je het laatste deel erbij leest: ‘….. opdat je zegen zult beërven’.

Ik wens ons allemaal die zegen!

Fred Westerink
Tirana, Albanie

Ps – dit realiseer ik me de volgende dag – Opmerkelijk is dat de huidige regering 2 publiekelijk bekende christenen heeft aangesteld als staatssecretaris. Beiden zijn ze niet aan enige partij verbonden. Wat zou het mooi zijn als zij  hun invloed kunnen laten gelden in het landelijke regeringsbeleid.

Meer nieuws