ndikim

.. për të bërë vepra e mira ..

Në librin e Biblës Efesianëve, kapitulli 2, vargu 10 thotë që ne jemi krijuar për “të bërë vepra të mira” të cilat Perëndia i ka përgatitur që më parë.
Fatekeqesisht nuk eshte kaq e lehte qe thjesht ndiqnim rrugën e duhur dhe do kemi sukses.

Megjithatë, është privilegj i madh të shohim dhe të dëgjome se si jetët e njerëzve ndryshojnë nga projektet tona, nga një gjest mirësie, një fjalë shprese ose prekja e Atit tonë Qiellor. Më poshtë janë disa shembuj të veçantë të asaj që kemi qenë dëshmitarë.

0
gevangenissen bezocht
0
vrijwilligers actief
0
mensen bereikt