We’re looking for an executive director

We’re hiring an executive director, check the text for details.

The present ED has no intention to leave Albania and will be available (if needed) in a new position in the ministries’ board.

Meer nieuws

pa kategori
Fred Westerink

Te Reja Nga Shkbsh

Gjeni ketu Newsletter per Vullnetaret per muajin Shtator.
Shpresoj vertet qe zemrat e gjithsecilit te bekohen duke lexuar se si Zoti na perdor per te ndryshuar jete njerezish.
Bekime mbi secilin prej jush!

Read More »